Skólareglur Barnaskólans

Nemendur hefja hvert skólaár með 10,0 í mætingareinkunn. Við að mæta seint í kennslustund, fjarvist, óásættanlega framkomu eða frávísun úr kennslustund safnast saman fjarvistarstig og er eftirfylgni með þeim að sjá á mynd hér að neðan.
Forráðamenn nemenda fá  vikulega í tölvupósti yfirlit yfir mætingar nemandans og skólasóknareinkunn hans. Ef nemandi er uppvís að fjarvist, að koma of seint, að skrópa, honum hafi verið vísað úr kennslustund eða hann ekki mætt með námsgögnin skráir kennari það samdægurs í Mentor. Ef nemanda vantar í upphafi kennslustundar hringir kennari í ritara úr stofu sinni og grennslast fyrir um stöðu mála. Ritari hefur síðan eins fljótt og auðið er samband við foreldra ef ekki liggja fyrir eðlilegar skýringar á fjarveru nemandans. Umsjónarkennari fylgist með ástundun nemenda sinna og hefur samskipti við foreldra eins og þörf krefur.

Nemandi (5.-10. bekkur) getur einu sinni á hvorri önn, tvisvar sinnum á hverju skólaári, sótt um að hækka skólasóknareinkunn sína. Nemandi og foreldri sækja um slíkt til umsjónarkennara. Gerður er skriflegur samningur í viðtalstíma umsjónarkennara milli nemanda, foreldra og umsjónarkennara.

Lögmæt forföll skulu tilkynnt af forráðamanni nemenda til skrifstofu skólans til skráningar svo fljótt sem verða má. Ef skriflegra vottorða er krafist eru þau gild frá forráðamanni eða lækni.
Ef nemendur eru mikið frá skóla vegna veikinda eða óútskýrðra leyfa gilda ákveðnar reglur um eftirfylgni þess.

Eftirfylgni með veikindum og leyfum

Eftirfylgni-með-fjarvistum
Veikindareglur

Umgengisreglur

 • Nemendur ganga snyrtilega um skólahúsnæðið og eigur skólans og valda ekki skemmdum eða lýtum.
 • Nemendur fara úr útifatnaði og skóm í andyri og ganga frá á tilskilinn hátt.
 • Notkun allra hjólatækja er óheimil á skólalóð á skólatíma. Við skólahúsnæði unglingadeildar á Eyrarbakka er heimilt að nota hjólabretti á tilteknum stöðum skólalóðarinnar.
 • Á skólatíma eru nemendur á skólalóðinni, ekki er leyfilegt að fara af henni nema með leyfi. Nemendur nota skólabíl á milli þorpa.
 • Um notkun snjalltækja í skólanum gilda eftirfarandi reglur:
  • a) Í 1.-6.bekk er öll notkun snjalltækja bönnuð á meðan á skólatíma stendur nema undir handleiðslu kennara.
  • b) Í 7.-10.bekk er öll notkun snjalltækja bönnuð í kennslustundum nema undir handleiðslu kennara.
  • c) Nemendur sem ekki fara eftir skólareglum um notkun snjalltækja fá aðvörun frá kennara. Ef þeir fara ekki eftir tilmælum kennara í annað sinn ber kennara að vísa nemanda til stjórnanda þar sem málið fær frekari umfjöllum sbr. almenn úrvinnsla brota á skólareglum.
 • Nemendum er óheimilt að taka myndir af samnemendum sínum og birta á neti eða samfélagsmiðlum nema með þeirra leyfi.

Samskiptareglur

 • Samskipti nemenda og starfsmanna skulu einkennast af gagnkvæmri virðingu, kurteisi og heiðarleika. Nemendur sýna öllu starfsfólki skólans hlýðni.
 • Samskipti starfsfólks skólans við heimili og nærsamfélag skal einkennast af virðingu og tillitssemi.

Háttsemisreglur

 • Skólabragur Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri skal einkennast af fagmennsku og umhyggju.
 • Einkunnarorð skólans, jákvæðni, metnaður, virðing og heiðarleiki, skulu í hávegum höfð í öllu skólastarfi.

Ástundunarreglur

 • Nemendum Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri er uppálagt allt frá upphafi skólagöngu að bera ábyrgð á eigin námi.
 • Forleldrum/forráðamönnum er einnig uppálagt að fylgjast með námi sinna barna og gæta þess að þau búi við aðstæður til náms.
 • Nemendur bera ábyrgð á námsgögnum og tækjum í eigu skólans og er foreldrum/forráðamönnum skilt að bæta námsgögn og/eða tæki ef þau verða fyrir skemmdum eða glatast.

Hollusta og heilbrigðar lífsvenjur - nestisreglur

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri leggur mikla áherslu á að nesti nemenda sé hollt og gott.

Nemendur hafa með sér létta hressingu að heiman í nestistímann að morgni, gróft brauð, ávexti eða grænmeti. Sætar mjólkurvörur, orkustangir, sætabrauð, kex o.þ.h. er ekki leyfilegt.

Nemendur geta verið í áskrift að ávöxtum og/eða mjólk, en mælt er með því að nemendur hafi vatnsbrúsa að heiman í skólanum til að geta fengið sér vatn. Ekki er leyfilegt að senda nemendur með fernudrykki og drykki með viðbættum sykri í skólann.

Nestistímar verða í kennslustundum frá kl. 9:20 – 9:35, þar verða ávextir og mjólk fyrir þá sem eru í áskrift. Á Eyrarbakka er nestistími í frímínútunum frá kl. 9:35-9:55 og neyta skal nestisins í matsalnum. Í nestistímanum er leitast við að skapa notalegt og rólegt andrúmsloft.

Nemendum stendur sem fyrr til boða að snæða hafragraut sér að kostnaðarlausu milli kl. 8:00 og 8:15 alla morgna á Stokkseyri og milli 9:35 og 9:55 á Eyrarbakka.